Fes-te Sòcia

Dades de l'empresària

Dades de l'empresa

Dades de pagament

Domiciliació bancària. Quota de 39€ anuals.

Dades addicionals

Publicació de les dades:

Vull que les dades de contacte de la meva empresa apareguin a la web de DEIM per a la seva difusió.No, només vull fer-me sòcia de DEIM però sense fer públiques les meves dades


El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.
La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.
L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça deim@deim.cat indicant la referència RGPD.
Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.deim.cat