L’associació

Què és DEIM?

DEIM nasqué com a organització empresarial l’any 2005, amb la idea de promoure la participació activa de les dones empresàries i directives de la comarca en el desenvolupament econòmic, consolidar-se com a centre d’unió, comunicació i opinió, i estimular la quantitat i qualitat de l’activitat empresarial i professional del col•lectiu femení.

DEIM es troba integrada per sòcies que compartim inquietuds comuns, intercanviem experiències i ens prestem ajut recíprocament.

Les sòcies de DEIM som dones que desenvolupem una activitat empresarial o professional en tota la diversitat d’àmbits o sectors, sigui des de l’emprenedoria o des de projectes consolidats, així com dones que ostentem càrrecs directius , i també d’altres que troben afinitat dins el nostre àmbit objectiu.

Missió i Objectius

Des dels inicis, les persones associades a DEIM sempre hem tingut la voluntat de convertir les oportunitats i les experiències en una realitat compartida.

La nostra missió és promoure la participació activa de les dones en el context social i econòmic, així com representar, defensar i promoure els nostres interessos professionals, econòmics, formatius , socials i emocionals, així com la elevació del nostre nivell professional i humà.

OBJECTIUS

  • Promoure la creació d’una xarxa de relacions o networking que permeti que les associades es prestin ajuda mútua a nivell d’informació, contactes, relacions comercials, recolzament o simplement intercanvi d’experiències i/o opinions.
  • Fomentar l’estil de direcció femení, donant valor i reconeixement a les aportacions de les dones en l’actual context empresarial.
  • Integrar-nos en el teixit empresarial i social del territori, per poder aportar-hi valor afegit.
  • Crear una xarxa d’empresàries, professionals i directives, que afavoreixin la realització de negocis.
  • Crear un espai on fomentar les trobades entre emprenedores per poder fer intercanvi d’ idees, propostes i experiències per cadascun dels projectes.
  • Promoure tota classe d’activitats encaminades a la difusió de la importància del talent femení a la societat i de l’impacte econòmic que suposa la seva pèrdua.
  • Promoure la formació continua en funcions directives i en lideratge femení.
  • Ajudar a conscienciar de la importància de la conciliació del temps, dedicat per dones i homes sense distinció a les branques professionals, familiar i personals.
  • Crear fòrums de debat i d’intercanvi d’experiències.
  • Col·laborar en la dinamització econòmica del nostre entorn.