Junta

Presidenta: Roser Soler

Vicepresidenta de l’àrea d’accions externes: Maria Alonso

Vicepresidenta de l’àrea d’accions internes: Cristina de Zárate

Vicepresidenta de l’àrea d’imatge i comunicació: Rosa Mª Abadal

Vocal d’àrea d’accions externes: Mònica Garcia

Vocal d’àrea d’imatge i comunicació: Mercè Berengueras

Secretària:

Tresorera: Maite Casals

Vocals que col·laboren indistintament en les diferents àrees: Gemma Bas i Montse Torra