Junta

Presidenta: Roser Soler

Vicepresidenta de l’àrea d’accions externes: Maria Alonso

Vicepresidenta de l’àrea d’accions internes: Cristina de Zárate

Vicepresidenta de l’àrea d’imatge i comunicació: Rosa Mª Abadal

Vocals: Mònica Garcia, Mercè Berengueras i Gemma Bas (Secretària acctal.)

Secretària: (vacant)

Tresorera: Maite Casals